slide01 slide02
Navigácia
Kto je Online
» Hostí Online: 1

» Užívateľov Online: 0

» Registrovaní užívatelia: 2,204
» Najnovší užívateľ: marepRed
Prihlásenie
Meno

HesloNie ste užívateľom?
Kliknite sem
a zaregistrujte sa.

Zabudli ste heslo?
Pre získanie nového
Kliknite sem.
ADVENT
ADVENTAdvent je predo dvermi. Ako ho čo najlepšie prežiť?

Kedysi to bolo najpokojnejšie obdobie, dnes je najhlučnejšie a najnervóznejšie. Reklamy konzumu otravujú už od októbra. Obchody sa napĺňajú.
Latinské adventus znamená príchod. Znamená to teda, že niekto príde, alebo prichádza. A ten niekto nie je len tak hocikto. Prichádza k nám už od večnosti sám Ježiš Kristus. Významný nemecký teológ Karl Rahner, napísal odvážnu až provokatívnu myšlienku: Pane Ježišu, veď ty si doteraz ešte stále neprišiel. Ty k nám ustavične prichádzaš!
Každý má k tomuto obdobiu iný vzťah.
Pre niekoho je Advent čarovným obdobím, pretože má pekné spomienky na detstvo na svoju rodinu, kde sa Advent prežíval ako čas radostného očakávania, iný Advent a Vianoce nemusia, pretože im pripomínajú nepríjemné spomienky s tým spojené.
Nemá zmysel nostalgicky banovať za minulosťou, lepšie je zahodiť zlé spomienky
urobiť si vlastnú, situácii primeranú podobu pekného prežitia týchto dní.


Biblické postavy adventného obdobia


Adventné obdobie v liturgii prináša typické postavy, ktoré máme už tradične s ním spojené. Môžme sa nimi nechať inšpirovať.

Panna Mária

Mária je v prvom rade tá, ktorá počúva. Mária sa pýta, nepočúva slepo. Žiada si vysvetlenie. Ale pozor, nepýta sa: Prečo, prečo ja, prečo nie iná žena? Pýta sa: Ako[?/i]. Ako sa to stane, aký to má zmysel. Prijíma posolstvo vo viere. Aj keď nechápe a nerozumie, predsa verí, lebo vie, že [i]Bohu nie je nič nemožné. Skúsenosť milosti, ktorou je naplnená ju vedie k tomu, že si všetko uchováva v srdci, nie ako v nejakej kartotéke, ale skôr preto, aby mohla nad udalosťami a nad Božou ponukou rozmýšľať, aby jej dala voľný priebeh: Som služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.

Anjel Gabriel

Nie všetci anjeli slúžia Pánovi. Zlí duchovia slúžia sebe, svojmu egoizmu, svojej nenávisti, ktorá ich zatracuje od Boha. Pre Zlého ducha by bolo ponižujúce odovzdávať posolstvá Boha ľuďom, ktorých zo srdca nenávidí len preto, že ich Boh tak nevýslovne miluje a že sa ich nezriekol ani po páde do hriechu. Dobrí anjeli slúžia Pánovi. Považujú za česť slúžiť Bohu a tak môžu otvárať srdcia ľudí pre Boha. Oznamujú nám, že sme tak ako Mária v Kristovi našli milosť u Boha. Ak sa zriekneme hriechu a Zlého, tak hlas Boží v sebe budeme počuť. Anjeli zvestujú dobré veci. Kto slúži Bohu, nechá sa ním viesť, bude tiež slovom i životom zvestovať dobré veci a povzbudzovať, pretože hoci sa nám niečo zdá bláznivé, nemožné, náročné, nemusíme sa báť, lebo Bohu naozaj nič nie je nemožné.

Sv. Ján krstiteľ

Ján je svedok pravdy. Pre nás je najviac zaujímavý tým, že dáva radu každému, kto za ním s dôverou príde. Ján verí, že Ježiš je Boží baránok, ktorý prišiel na svet, aby vrátil stratenú Božiu milosť z raja, a preto mu pripravuje cestu. A to tak, že jasne pomenuje zlo i dobro. Nemá to od seba. Má to od Boha, pretože aj nad ním zaznel Boží hlas: Pripravte cestu Pánovi a vyrovnajte mu chodníky. Ak vyčistím svoje srdce, odovzdám sa Bohu celkom nahý, teda biedny a nevládny, tak aj ja začujem jeho hlas a začnem mu pripravovať cestu. Uznám a oľutujem svoj hriech a vo sv. spovedi ho s pokorou vyznám.

Hneď na začiatku si odpovedzme:
Čo očakávam od Adventu tento rok?
Čo očakávam od vianočných sviatkov?
Čo čakám od členov mojej rodiny?
Očakávam Ježiša Krista?

Inšpirácia pre rodinu

Sadnime si spolu pri adventnom venci a povedzme si, čo od nastávajúcich dní čakáme. Vyjasnime si, nakoľko sa naše predstavy zhodujú. Ako si napríklad zorganizujeme upratovanie ? Koľko koláčov naozaj potrebujeme napiecť na sviatky, či nestačí aj menej ako obvykle? Aký duchovný program si naplánujeme na Advent? Ako často a v akom čase sa budeme spoločne modliť ako rodina?
Zúčastníme aj na rorátnej omši? Koľkokrát a v ktoré dni? Naplánujeme si aj spoločné čítanie Biblie? V ktorý deň a o koľkej?
Poskytneme "ubytovanie sv. Rodine"? (rodinná pobožnosť, pri ktorej sa každý večer v Advente vždy dve a dve rodiny modlia pri obraze sv. Rodiny)

Pre rodičov

Deti skôr motivujme , ako ich karhajme. Hovorme im o Bohu, ktorý je dobrý, milujúci, láskavý. Nestrašme ich Mikulášom ani čertmi. Mikuláš je predsa svätec, a teda je dobrý a láskavý. Takto im ho predstavme. Ježiško nie je len nejaká postavička, či deduško s fúzami, ale náš Pán – Ježiš, Boží Syn.
Modlievajme sa s deťmi pri adventnom venci. K čokoládke z adventného kalendára pridajme aj krátke povzbudenie zo Sv. písma. Uvedomujme si zodpovednosť pri výchove. Prijmime zodpovednosť aj pri výbere darčekov (dieťa nemá rozhodovať o tom, čo bude a nebude robiť, čo chce alebo nechce a celá rodina skáče okolo neho!)
Pán Ježiš nechce dať mojim deťom taký darček, po ktorom túžia, ale taký, ktorý im aj osoží a prospeje, ktorý ich bude viesť k láske, k poslušnosti.

Pre deti

Každý večer sa pomodlím za celú našu rodinu modlitbu „Zdravas“. Spýtam sa rodičov, ako môžem pomôcť pri upratovaní.
Pripravím pre mamku a ocka malý darček pod stromček (obrázok, nalepovačku, vystrihovačku a pod.) Aspoň raz v týždni prídem na večernú alebo rannú sv. omšu
Každý deň poviem svojim rodičom a súrodencom, že ich mám rád (rada).
Dovolím Ježiškovi, aby mi on sám vybral pod stromček darček, ktorý bude pre mňa užitočný a osožný.

Pre seniorov

Možno je toto môj posledný Advent tu na svete, čím ho naplním? Viac sa započúvam do Božieho hlasu (doma, v kostole, pri modlitbe, pri rádiu). Pretriedim si svoje spomienky, pocity, myšlienky, splnené i nesplnené veci. Poupratujem si v sebe.
Odovzdám celý svoj uplynulý život do Pánových rúk.
Adventný kalendár pre seniorov:
Každý večer modlitba sv. ruženca vždy za jedného z členov rodiny, živých i zosnulých
modlitba za kňaza, ktorý ma pokrstil, od ktorého som prvýkrát prijal rozhrešenie, sv. prijímanie, ktorý ma sobášil, za biskupa, ktorý ma birmoval, za kňazov, ktorý mi udeľujú sviatosti. Modlím sa za pokojný a spasiteľný odchod na večnosť
Modlievajme sa s vnúčatami a hovorme im o láskavom Bohu.

Na zamyslenie

Aký kompromis urobím voči svojim blízkym, aby som prispel k pokojnejšiemu prežitiu Adventu a sviatkov? Koho alebo čo na Vianoce očakávam? Ako chcem, aby vyzerali sviatky v našej rodine? Koľko priestoru a času venujem príprave na dobrú sv. spoveď?
Aký darček by určite potešil tých, ktorých chcem obdarovať? Aký duchovný program si zvolím v Advente? (radšej menej a prežiť to, ako si naváľať veľa a nič nespraviť) Obmedzím televíziu, sociálne siete, virtuálnu realitu?

Keď som ranený a prežívam bolesť

Káždý z nás už zažil nejaké vnútorné zranenie, nejakú bolesť. keď sme sa v niekom sklamali. napr. v životnom partnerovi, ktorý nám ublížil neverou, alebo iným druhom nelásky. Rodičia bývajú ranení svojimi deťmi, ktoré im ubližujú a naopak, deti sú zas ranené od svojich rodičov, ktorí ich neprijali s ich chybami a nedostatkami. Sme ranení chamtivosťou a dravosťou sveta okolo nás, kde za najdôležitejšie sa považuje materiálny zisk. Mnohí sú zranení stratou zamestnania. ako zranenie chápeme aj choroby, s ktorými si nevieme rady. Koľko zranení prinášajú rôzne závislosti v rodinách. Niekomu bolo veľmi ublížené v jeho intimite, v sexuálnej oblasti. Zranenie a bôľ nám spôsobili aj naši blízki, ktorí náhle zomreli a nevieme sa s tým vyrovnať a preto máme obavu z blížiacich sa sviatkov, že budú smutné a bolestivé.
Zaručené recepty neexistujú. Nejaké náboženské frázy o nesení kríža a podobne, nepomôžu, ba naopak, môžu všetko ešte zhoršiť.
pokúsme sa prijať bolesť ako očisťujúcu.
Odovzdajme bolesť, zranenie a ľudí s nimi spojených Ježišovi a prosme ho, aby to uzdravil. Odovzdajme Bohu všetkých ľudí, ktorí nám ublížili, ktorí nám spôsobili zranenie a odpustime im. Uvedomme si, že aj ich Boh nesmierne miluje a že chce, aby boli šťastní. Každé zranenie spôsobujeme iným vtedy, keď sa necháme viesť Zlým duchom. Modlime sa za seba i za iných, aby sa otvárali Bohu a jeho láskyplnému vedeniu. Odovzdajme Bohu aj tých, ktorí nám spôsobili bolesť a žiaľ odchodom na večnosť a skúsme to odovzdane prijať a tešiť sa z viery a nádeje, že sú v nádhernom Božom svete, kde na nás čakajú. Uvedomme si, že všetky pekné a dojímavé chvíle prežité na Vianoce sú len predsieňou toho, čo nás raz čaká v nebi.
Nebojme sa porozprávať o svojej bolesti a zranení kňazovi a poprosiť ho o modlitbu za uzdravenie. Odpustime živým i mŕtvym, ktorí nás ranili a prosme aj ich o odpustenie. Žehnajme všetkým a modlime sa, aby ich aj nás Pán naplnil pokojom.

Pane Ježišu, daruj nám požehnaný Advent! Čakáme na teba, príď k nám Maranatha!

#101 | alicetaylor dňa december 01 2018 06:47:42
Thanks for sharing this valuable information to our vision. You have posted a trust worthy blog keep sharing.

instagram and instagram viewer
#102 | linapham dňa december 05 2018 09:12:57
Thanks for the valuable information and insights you have so provided here. FNAF Games
#104 | jkelley3 dňa december 07 2018 15:49:05
Fitflop
Adidas
Fjallraven Kanken Backpack
Lebron Shoes
Pandora Bracelet Charms
Pandora Charms Sale Clearance
NMDS
Adidas Yeezy
Pandora Jewelry Official Site
Timberland Boots
NMD R1
Asics Shoes Outlet
Nike Air Max 270 Flyknit
Valentino Sneakers
Christian Louboutin Shoes Outlet
Pandora Charms
Pandora Charms Outlet
Timberland Boots Outlet
Nike 270 Air Max
Yeezy Boost
Nike Lebron 16
Timberland Shoes
Balenciaga Shoes
Yeezy
Red Bottom
Yeezy Boost 500
Yeezy 500 Blush
Pandora Necklace For Women
Adidas Yeezy
Yeezys Shoes
Pandora Official Site
Christian Louboutin Shoes Outlet
Christian Louboutin Outlet
Nike Air Max 98
Puma
Nike Air Max 95
Pandora Rings
Adidas NMD
Adidas Superstar Women
Nike Air Max 270
Yeezys
Vans Shoes Outlet
Asics Outlet Store
Balenciaga Sneakers
Fila Disruptor ii
Adidas Sneakers For Men
Adidas NMD
Goyard Bags
Timberland Shoes Outlet
Nike Shoes For Men
Yeezy Shoes
Fjallraven Backpack
New Nike Shoes
Adidas Shoes Outlet
Nike Air Max 98
Pandora Charms Outlet
Moncler Outlet
Pandora Charms
Pandora Jewelry Official Site
Goyard Handbags
Nike Clearance
Fila Shoes For Men
Nike Air Max 97 Ultra
KD 11 shoes
Hermes Birkin
Bottega Veneta
Pandora Charms
Louboutin shoes
Adidas Yeezy
Fila Sneakers
Adidas Outlet Store
Nike Cortez Men
Nike Air Max 95
Louboutin Shoes
Longchamp Outlet
Air Jordan Retro
Asics Gel Nimbus
Christian Louboutin
Asics Running Shoes
Air Max 270 Dusty Cactus
Asics Gel Nimbus 20
Ferragamo
Timberland Work Boots
Ferragamo Belts
Nike Outlet
Nike Outlet Store
Nike Outlet Store
Louboutin Outlet
Pandora Bracelets
Puma Outlet Store
Pandora Earrings
Valentino
Fjallraven Kanken
Hermes Belt Men
Nike Cortez
Adidas Superstars
Nike Sneakers For Men
Asics Gel Kayano 24
Kevin Durant Shoes
Skechers Go Walk
Adidas Yeezy Boost 350
Valentino
Ferragamo
Timberland Shoes
Asics Shoes
Nike Running Shoes For Women
#105 | liyijing46 dňa december 11 2018 13:43:11
christian louboutin
jordan 11
yeezy boost 350
curry 5
Adidas Yeezy
off white sneakers
adidas superstar
yeezy boost 350
skechers homme
golden goose sneakers
yeezy
balenciaga
adidas outlet
air max 95
mizuno wave rider
kate spade handbags
curry 5
adidas yeezy
air max
adidas superstar
yeezy shoes
bague pandora
adidas yeezy
christian louboutin
jordan retro 11
yeezy
yeezy boost
nike kd
adidas eqt support adv
giuseppe shoes
birkenstock sale
air max 90
jordan retro 11
skechers outlet
skechers
adidas eqt support
longchamp bag
louboutin
golden goose sneakers
fjallraven kanken backpack
off white clothing
pandora rings
christian louboutin
chaussure adidas
salomon shoes
pandora uk
philipp plein t shirt
nike
jordan retro 11
golden goose outlet
nike vapormax
nike air max
yeezy trainers
basketball shoes
uggs for women
fjallraven backpack
pandora jewelry
fitflop shoes
pandora uk
mizuno wave rider
christian louboutin
fila
ugg pas cher
pandora bracelet
pandora charms
moncler coat
louboutin
jordan 11
kate spade purses
yeezy trainers
adidas shoes
salomon speedcross 4
pandora bracelet
yeezy boost 350 v2
balenciaga
isabel marant
louboutin femme
pandora rings
adidas stan smith
air jordan
moncler uk
adidas trainers
adidas
kate spade handbags
pandora bracelet
longchamp backpack
air max 270
yeezy
jordan retro 11
goyard
bague pandora
lebron 15
nmd
goyard handbags
moncler femme
air jordan
pandora jewelry
birkenstock shoes
kate spade
louboutin shoes
salomon
vans old skool
air max
jordan
ugg boots
red bottom shoes
goyard tote
moncler coat
moncler sale
adidas nmd
adidas originals ultra boost
adidas ultra boost
air max 2019
ugg slippers
goyard canada
skechers shoes
yeezy 950
ugg
kevin durant
nike air max 95
adidas zx flux
ugg bottes
nike air max 90
louboutin shoes
lebron 16
balenciaga shoes
fila shoes womens
air max
philipp plein outlet
salomon chaussures
doudoune moncler
pandora jewelry
new jordans
salomon speedcross 4
#106 | liyijing46 dňa december 11 2018 19:19:44
christian louboutin shoes
christian louboutin
pandora
adidas shoes
nike lebron
kyrie irving shoes
moncler
yeezy shoes
skechers femme
adidas originals nmd
salomon speedcross
off white shoes
bague pandora
pandora rings
adidas eqt support
adidas outlet
new jordans
jordan retro 11
ugg slippers
jordan shoes
balenciaga shoes
goyard wallet
yeezy boost 350
adidas nmd
giuseppe zanotti
yeezy boost 350
goyard wallet
pandora rings
jordan 13
ugg pas cher
louboutin heels
nike air max
balenciaga
pandora bracelet
louboutin shoes
moncler sale
yeezy shoes
new jordans
philipp plein t shirt
nike off white
adidas trainers
ugg outlet
skechers sandals
skechers canada
yeezy boost 350
uggs on sale
nike air max
louboutin shoes
golden goose sneakers
jordan retro 11
air max 270
kd 11
adidas ultra boost
adidas
moncler
nike air max
nike off white
yeezy boost 350 v2
salomon
longchamp canada
nike air max
christian louboutin
air max
kyrie 5
christian louboutin
pandora charm
moncler sale
adidas trainers
pandora jewelry
mizuno running shoes
golden goose sneakers
nike kd
doudoune moncler
longchamp
white vans
yeezy shoes
fila
yeezy 350
yeezy
golden goose outlet
moncler sale
fjallraven
fjallraven backpack
pandora charms
jordan 11
salomon boots
mizuno
christian louboutin
ugg
jordan 11 space jam
adidas yeezy
kate spade handbags
salomon speedcross 4
curry
christian louboutin
pandora uk
louboutin trainers
pandora
lebron shoes
air jordan
skechers sandals
adidas ultra boost
goyard handbags
ultra boost uncaged
bague pandora
nike air max 270
fitflop canada
fila shoes womens
goyard wallet,goyard london
adidas originals nmd
balenciaga shoes
kate spade purses
adidas superstar
kate spade handbags
kate spade handbags
birkenstock
yeezy shoes
air max
yeezy boost 350
salomon
Nmd
yeezy boost 350
giuseppe
ugg
nike air max 95
nike shoes
bague pandora
philipp plein
birkenstock shoes
adidas flux
air max 97
pandora
adidas eqt support adv
jordan
Pridať komentár
Pre pridanie komentára musíte byť prihlásený.
Hodnotenia
Musíte byť zaregistrovaný, aby ste mohli hodnotiť.

Prosím prihláste, alebo sa zaregistrujte.

Zatial nikto neohodnotil tento príspevok.