slide01 slide02
Navigácia
Kto je Online
» Hostí Online: 1

» Užívateľov Online: 0

» Registrovaní užívatelia: 2,380
» Najnovší užívateľ: windasteph
Prihlásenie
Meno

HesloNie ste užívateľom?
Kliknite sem
a zaregistrujte sa.

Zabudli ste heslo?
Pre získanie nového
Kliknite sem.
ADVENT
ADVENTAdvent je predo dvermi. Ako ho čo najlepšie prežiť?

Kedysi to bolo najpokojnejšie obdobie, dnes je najhlučnejšie a najnervóznejšie. Reklamy konzumu otravujú už od októbra. Obchody sa napĺňajú.
Latinské adventus znamená príchod. Znamená to teda, že niekto príde, alebo prichádza. A ten niekto nie je len tak hocikto. Prichádza k nám už od večnosti sám Ježiš Kristus. Významný nemecký teológ Karl Rahner, napísal odvážnu až provokatívnu myšlienku: Pane Ježišu, veď ty si doteraz ešte stále neprišiel. Ty k nám ustavične prichádzaš!
Každý má k tomuto obdobiu iný vzťah.
Pre niekoho je Advent čarovným obdobím, pretože má pekné spomienky na detstvo na svoju rodinu, kde sa Advent prežíval ako čas radostného očakávania, iný Advent a Vianoce nemusia, pretože im pripomínajú nepríjemné spomienky s tým spojené.
Nemá zmysel nostalgicky banovať za minulosťou, lepšie je zahodiť zlé spomienky
urobiť si vlastnú, situácii primeranú podobu pekného prežitia týchto dní.


Biblické postavy adventného obdobia


Adventné obdobie v liturgii prináša typické postavy, ktoré máme už tradične s ním spojené. Môžme sa nimi nechať inšpirovať.

Panna Mária

Mária je v prvom rade tá, ktorá počúva. Mária sa pýta, nepočúva slepo. Žiada si vysvetlenie. Ale pozor, nepýta sa: Prečo, prečo ja, prečo nie iná žena? Pýta sa: Ako[?/i]. Ako sa to stane, aký to má zmysel. Prijíma posolstvo vo viere. Aj keď nechápe a nerozumie, predsa verí, lebo vie, že [i]Bohu nie je nič nemožné. Skúsenosť milosti, ktorou je naplnená ju vedie k tomu, že si všetko uchováva v srdci, nie ako v nejakej kartotéke, ale skôr preto, aby mohla nad udalosťami a nad Božou ponukou rozmýšľať, aby jej dala voľný priebeh: Som služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.

Anjel Gabriel

Nie všetci anjeli slúžia Pánovi. Zlí duchovia slúžia sebe, svojmu egoizmu, svojej nenávisti, ktorá ich zatracuje od Boha. Pre Zlého ducha by bolo ponižujúce odovzdávať posolstvá Boha ľuďom, ktorých zo srdca nenávidí len preto, že ich Boh tak nevýslovne miluje a že sa ich nezriekol ani po páde do hriechu. Dobrí anjeli slúžia Pánovi. Považujú za česť slúžiť Bohu a tak môžu otvárať srdcia ľudí pre Boha. Oznamujú nám, že sme tak ako Mária v Kristovi našli milosť u Boha. Ak sa zriekneme hriechu a Zlého, tak hlas Boží v sebe budeme počuť. Anjeli zvestujú dobré veci. Kto slúži Bohu, nechá sa ním viesť, bude tiež slovom i životom zvestovať dobré veci a povzbudzovať, pretože hoci sa nám niečo zdá bláznivé, nemožné, náročné, nemusíme sa báť, lebo Bohu naozaj nič nie je nemožné.

Sv. Ján krstiteľ

Ján je svedok pravdy. Pre nás je najviac zaujímavý tým, že dáva radu každému, kto za ním s dôverou príde. Ján verí, že Ježiš je Boží baránok, ktorý prišiel na svet, aby vrátil stratenú Božiu milosť z raja, a preto mu pripravuje cestu. A to tak, že jasne pomenuje zlo i dobro. Nemá to od seba. Má to od Boha, pretože aj nad ním zaznel Boží hlas: Pripravte cestu Pánovi a vyrovnajte mu chodníky. Ak vyčistím svoje srdce, odovzdám sa Bohu celkom nahý, teda biedny a nevládny, tak aj ja začujem jeho hlas a začnem mu pripravovať cestu. Uznám a oľutujem svoj hriech a vo sv. spovedi ho s pokorou vyznám.

Hneď na začiatku si odpovedzme:
Čo očakávam od Adventu tento rok?
Čo očakávam od vianočných sviatkov?
Čo čakám od členov mojej rodiny?
Očakávam Ježiša Krista?

Inšpirácia pre rodinu

Sadnime si spolu pri adventnom venci a povedzme si, čo od nastávajúcich dní čakáme. Vyjasnime si, nakoľko sa naše predstavy zhodujú. Ako si napríklad zorganizujeme upratovanie ? Koľko koláčov naozaj potrebujeme napiecť na sviatky, či nestačí aj menej ako obvykle? Aký duchovný program si naplánujeme na Advent? Ako často a v akom čase sa budeme spoločne modliť ako rodina?
Zúčastníme aj na rorátnej omši? Koľkokrát a v ktoré dni? Naplánujeme si aj spoločné čítanie Biblie? V ktorý deň a o koľkej?
Poskytneme "ubytovanie sv. Rodine"? (rodinná pobožnosť, pri ktorej sa každý večer v Advente vždy dve a dve rodiny modlia pri obraze sv. Rodiny)

Pre rodičov

Deti skôr motivujme , ako ich karhajme. Hovorme im o Bohu, ktorý je dobrý, milujúci, láskavý. Nestrašme ich Mikulášom ani čertmi. Mikuláš je predsa svätec, a teda je dobrý a láskavý. Takto im ho predstavme. Ježiško nie je len nejaká postavička, či deduško s fúzami, ale náš Pán – Ježiš, Boží Syn.
Modlievajme sa s deťmi pri adventnom venci. K čokoládke z adventného kalendára pridajme aj krátke povzbudenie zo Sv. písma. Uvedomujme si zodpovednosť pri výchove. Prijmime zodpovednosť aj pri výbere darčekov (dieťa nemá rozhodovať o tom, čo bude a nebude robiť, čo chce alebo nechce a celá rodina skáče okolo neho!)
Pán Ježiš nechce dať mojim deťom taký darček, po ktorom túžia, ale taký, ktorý im aj osoží a prospeje, ktorý ich bude viesť k láske, k poslušnosti.

Pre deti

Každý večer sa pomodlím za celú našu rodinu modlitbu „Zdravas“. Spýtam sa rodičov, ako môžem pomôcť pri upratovaní.
Pripravím pre mamku a ocka malý darček pod stromček (obrázok, nalepovačku, vystrihovačku a pod.) Aspoň raz v týždni prídem na večernú alebo rannú sv. omšu
Každý deň poviem svojim rodičom a súrodencom, že ich mám rád (rada).
Dovolím Ježiškovi, aby mi on sám vybral pod stromček darček, ktorý bude pre mňa užitočný a osožný.

Pre seniorov

Možno je toto môj posledný Advent tu na svete, čím ho naplním? Viac sa započúvam do Božieho hlasu (doma, v kostole, pri modlitbe, pri rádiu). Pretriedim si svoje spomienky, pocity, myšlienky, splnené i nesplnené veci. Poupratujem si v sebe.
Odovzdám celý svoj uplynulý život do Pánových rúk.
Adventný kalendár pre seniorov:
Každý večer modlitba sv. ruženca vždy za jedného z členov rodiny, živých i zosnulých
modlitba za kňaza, ktorý ma pokrstil, od ktorého som prvýkrát prijal rozhrešenie, sv. prijímanie, ktorý ma sobášil, za biskupa, ktorý ma birmoval, za kňazov, ktorý mi udeľujú sviatosti. Modlím sa za pokojný a spasiteľný odchod na večnosť
Modlievajme sa s vnúčatami a hovorme im o láskavom Bohu.

Na zamyslenie

Aký kompromis urobím voči svojim blízkym, aby som prispel k pokojnejšiemu prežitiu Adventu a sviatkov? Koho alebo čo na Vianoce očakávam? Ako chcem, aby vyzerali sviatky v našej rodine? Koľko priestoru a času venujem príprave na dobrú sv. spoveď?
Aký darček by určite potešil tých, ktorých chcem obdarovať? Aký duchovný program si zvolím v Advente? (radšej menej a prežiť to, ako si naváľať veľa a nič nespraviť) Obmedzím televíziu, sociálne siete, virtuálnu realitu?

Keď som ranený a prežívam bolesť

Káždý z nás už zažil nejaké vnútorné zranenie, nejakú bolesť. keď sme sa v niekom sklamali. napr. v životnom partnerovi, ktorý nám ublížil neverou, alebo iným druhom nelásky. Rodičia bývajú ranení svojimi deťmi, ktoré im ubližujú a naopak, deti sú zas ranené od svojich rodičov, ktorí ich neprijali s ich chybami a nedostatkami. Sme ranení chamtivosťou a dravosťou sveta okolo nás, kde za najdôležitejšie sa považuje materiálny zisk. Mnohí sú zranení stratou zamestnania. ako zranenie chápeme aj choroby, s ktorými si nevieme rady. Koľko zranení prinášajú rôzne závislosti v rodinách. Niekomu bolo veľmi ublížené v jeho intimite, v sexuálnej oblasti. Zranenie a bôľ nám spôsobili aj naši blízki, ktorí náhle zomreli a nevieme sa s tým vyrovnať a preto máme obavu z blížiacich sa sviatkov, že budú smutné a bolestivé.
Zaručené recepty neexistujú. Nejaké náboženské frázy o nesení kríža a podobne, nepomôžu, ba naopak, môžu všetko ešte zhoršiť.
pokúsme sa prijať bolesť ako očisťujúcu.
Odovzdajme bolesť, zranenie a ľudí s nimi spojených Ježišovi a prosme ho, aby to uzdravil. Odovzdajme Bohu všetkých ľudí, ktorí nám ublížili, ktorí nám spôsobili zranenie a odpustime im. Uvedomme si, že aj ich Boh nesmierne miluje a že chce, aby boli šťastní. Každé zranenie spôsobujeme iným vtedy, keď sa necháme viesť Zlým duchom. Modlime sa za seba i za iných, aby sa otvárali Bohu a jeho láskyplnému vedeniu. Odovzdajme Bohu aj tých, ktorí nám spôsobili bolesť a žiaľ odchodom na večnosť a skúsme to odovzdane prijať a tešiť sa z viery a nádeje, že sú v nádhernom Božom svete, kde na nás čakajú. Uvedomme si, že všetky pekné a dojímavé chvíle prežité na Vianoce sú len predsieňou toho, čo nás raz čaká v nebi.
Nebojme sa porozprávať o svojej bolesti a zranení kňazovi a poprosiť ho o modlitbu za uzdravenie. Odpustime živým i mŕtvym, ktorí nás ranili a prosme aj ich o odpustenie. Žehnajme všetkým a modlime sa, aby ich aj nás Pán naplnil pokojom.

Pane Ježišu, daruj nám požehnaný Advent! Čakáme na teba, príď k nám Maranatha!

#111 | lovelyhasinaji dňa február 07 2019 13:31:58
Enjoy a lovely night with Nainital call girl and make your night pleasant. Meet with a horny call girl in Nainital for 100% sexual satisfaction. Our Nainital call girl agency provides sexy and busty housewife, college girls, air hostess, TV actress, and more girls.

escort service in Nainital
Nainital escort service
call girl in Nainital
Nainital call girl
escort service in Nainital
Nainital escort service
call girl in Nainital
Nainital call girl
escort service in Nainital # Nainital escort service # call girl in Nainital # Nainital call girl

We offer top class escort service in Nainital for real pleasure and you can trust us. Hire a lovely call girl in Nainital for sexual satisfaction. Our Nainital escort service agency has only trends girls for making nights erotic.
Pridať komentár
Pre pridanie komentára musíte byť prihlásený.
Hodnotenia
Musíte byť zaregistrovaný, aby ste mohli hodnotiť.

Prosím prihláste, alebo sa zaregistrujte.

Zatial nikto neohodnotil tento príspevok.